شرح خبر
به روايت تصوير
راهپيمايي جنگلي (ورزش و طبيعت)
راهپيمايي جنگلي (ورزش و طبيعت)

راهپيمايي جنگلي (ورزش و طبيعت) از ويژه برنامه هاي جشنواره تابستانه اوقات فراغت 20در 20 به همت معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري عصر روز جمعه 23 تيرماه با استقبال شهروندان در جنگل شهيد زارع ساري برگزار گرديد.