شرح خبر
اخبار مناطق سه گانه شهرداري ساري
تداوم كار، تلاش و پيگيري
تداوم كار، تلاش و پيگيري

پيگيري و تلاش شهرداري مناطق سه گانه ساري در جهت ارائه خدمات شهري به شهروندان


 

 

شهرداري منطقه يك

 

در راستاي زيبا سازي مناظر شهري و به منظور فراهم نمودن بستري مناسب جهت بهسازي پاركها و ميادين اصلي شهر، آب نماي پلكاني با تعداد 10 نازل حجمي در حوزه شهرداري منطقه يك در محل پارك ميدان گلها نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

 

 

 

واحد زيباسازي شهرداري منطقه يك در راستاي پاكسازي معابر و خيابان ها در منظر شهري، اقدام به جمع آوري تابلو ها و بنرهاي غير مجاز نصب شده از سطح شهر نموده است.

 

 

 

واحد عمران شهرداري منطقه يك احداث كانال هاي هدايت آب هاي سطحي در كوچه ها را در دستور كار قرارداده و اجرايي نموده است.

 

 
 

 

شهرداري منطقه دو

 

دفتر فني عمراني شهرداري منطقه  دو در راستاي بهسازي معابر و خيابان هاي سطح شهر، سنگ فرش كوي  شهيد رضايي واقع در بلوار پاسداران، خيابان نهضت و كوي آزادي را عملياتي نموده است.

 

 

 

 

شهرداري منطقه سه

 

اجراي كانال هدايت آب هاي سطحي در كوي شهيد فهميده از اقدامات عملياتي شهرداري منطقه سه مي باشد.