شرح خبر
بازديد شهردار ساري از پروژه هاي عمراني سطح شهر بازديد شهردار ساري از پروژه هاي عمراني سطح شهر
مهدي عبوري شهردار ساري از روند پيشرفت احداث بوستان ولايت و زيرگذر پل گردن بازديد كرد

بوستان ولايت

 

زيرگذر پل گردن