شرح خبر
روايت تصوير
جشن بزرگ تپش
جشن بزرگ تپش

جشن بزرگ تپش به مناسبت سالروز ميلاد مولود كعبه علي(ع) برگزار گرديد.