شرح خبر
پيشرفت فيزيكي پروژه ميدان كارگر پيشرفت  فيزيكي پروژه ميدان كارگر
در راستاي روان سازي ترافيك شهري

 

پروژه ميدان رودكي در بلوار امر مازندراني در راستاي روانسازي ترافيك و رفع گره هاي ترافيكي شهري به احداث مي رسد.

اين پروژه با نظارت معاونت فني و عمراني و توسط سازمان عمران شهرداري ساري به انجام مي رسد.

در اين پروژه حفظ درختان گرانبهاي چنار حاشيه بلوار امير مازندراني و انتقال درختان به فضاي داخل ميدان توسط سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري به انجام رسيده است.