دكتر سید مهدی احمدی

الف)مشخصات فردي  

 نام و نام خانوادگي: سيد مهدي احمدي فرزند : سيد حسين  محل تولد: ساري     

سن:44 سال      وضعيت تاهل: متاهل      تعداد فرزند:2     شغل: عضو هيا ت علمي دانشگاه         

 محل كار: ساري- دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

تلفن:3231-151-0911     

آدرس ايميل شخصي : dr.ahmadi4545@gmail.com

 

  ب) سوابق علمي و آموزشي

1 – داراي مدرك كارشناسي رشته فقه و حقوق اسلامي با معدل 05/19 (از واحد نوشهر چالوس)- 1369

2 – داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته الهيات و معارف اسلامي با معدل57/18 (از واحد تهران مركزي)-1371

3 – داراي مدرك دانشوري در رشته فقه و حقوق اسلامي با معدل 87/17(از واحد علوم و تحقيقات)-1381    

4– دكتراي زبانشناسي ( از دانشگاه دولتي ارمنستان. 2012)

5- دكتراي رشته فقه و حقوق اسلامي ( از واحد علوم و تحقيقات)

6 – عضو هيأت علمي تمام وقت دانشگاه با 22 سال سابقه تدريس در دانشگاههاي دولتي و آزاد استان.

7- پژوهشگر برگزيده دانشگاه در سال 1390.

ج) سوابق اجرايي

1- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نكا ( 15/6/ 1389 الي 15/6/1390)

2- عضو سه دوره شوراي اسلامي شهر ساري ( 1382 تابحال)

3- نائب رئيس، سخنگو، رئيس كميسيون نظا رت و رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر ساري(82-92)

4- عضو كميسيون بهداشت شهرستان ساري (9/2/82 الي 9/2/86)

5- معاون آموزشي ودانشجويي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي ساري (19/8/87 الي 15/6/89)

6- معاون پژوهشي ودانشجويي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي قائم شهر(15/4/74 الي 15/4/76)

7- معاون آموزشي دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي ساري (19/8/87 الي 15/6/89)

8- مدير گروه ارشد فلسفه و حكمت دانشگاه آزاد اسلامي ساري(1/7/92 الي 1/7/93)

9- مدير گروه فقه و حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي ساري (1/4/87 الي 15/6/89)

10- عضو شوراي راهبردي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي استان مازندران(4/11/89 الي...)

11- مدير گروه الهيات و معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي قائمشهر (24/4/74 اي 24/4/76)

12- مسئول كانون قرآن دانشگاه آزاد اسلامي ساري و قايمشهر (28/7/74 الي 28/7/77)

13- دبير مجمع قاريا ن وحافظا ن قرآن كريم شهرستا ن ساري ( 65 الي 75)

14- مدير عامل موسسه فرهنگي قرآني نورالهدي ( 1375 الي 85)

15- رييس هيات مديره موسسه فرهنگي قرآني نورالهدي شهرستان ساري (1391 الي...)

16- عضو شوراي پژوهشي دانشگاه (26/5/73 الي 26/5/77)

18- عضو شوراي پژوهش و فن آوري دانشكده علوم انساني واحد ساري (22/7/92 الي 22/7/93)

19- عضو اصلي شوراي حل اختلاف واحد نوزدهم دادگستري شهرستان ساري (25/7/91 الي 25/7/93)

20- عضو كميته رسيدگي به تخلفات انتظامي اساتيد دانشگاه.( 87 الي 89)

21- عضو شوراي فرهنگي دانشگاه (21/6/73 الي 21/6/77)

22- عضو كميته بازنگري كتاب آشنايي با قراءت قرآن كريم پژوهشكده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي.(1389)

23- عضو هيات منصفه مطبوعات استان مازندران (3/7/90  الي3/7/92)

24- مشاور شوراي اسلامي استان مازندران در امور فرهنگي و قرآني (1391 الي....)

 

د ) سوابق فرهنگي و قرآني

1- عضو بسيج اسا تيد دانشگاه.

 2- عضو شوراي نخبگان شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استا ن.

3- رتبه اول مسابقا ت قرائت قرآن كريم شهرستان ساري.

 4- رتبه دوم مسابقا ت قرائت قرآن كريم استان ما زندران.

 5- رتبه اول مسابقات حفظ موضوعي قرآن كريم در استان مازندران.

 6- رتبه سوم مسابقا ت حفظ موضوعي قرآن كريم كشور.

 7- رتبه اول مسابقات قرائت قرآن ويژه مديران  استان مازندران.

 8- رتبه دوم و سوم مسابقا ت قرائت قرآن به روش ترتيل استادان دانشگاههاي كشور.

 9- رتبه اول مسابقات تواشيح و همخواني دانشگاههاي كشور.

 10- مسئول كميته فرهنگي ستاد يادواره شهداي بخش كليجان رستا ق.

 11- مداح و ذاكر اهل بيت عليهم السلام.

12 داور بيست و يكمين دوره مسابقات كشوري قران سمپاد در ساري 14/6/1391

13- داور مسابقات قران كشوري دانشجويان دانشكده هاي فني امام محمد باقر (ع) در ساري 1385

ه) سوابق ورزشي

1- عضو تيم فوتبال جوانان ، نوجوانان و بزرگسالان شهرستان ساري.

2- عضو تيم فوتبال جوانان ، نوجوانان و بزرگسالان استان مازندران. 

3- عضو تيم فوتبال شهرداري ساري در مسابقات ليگ قدس كشور.

4- عضو تيم فوتبال ژاندارمري استان؛ بازرگانان چالوس ، اميد و پيشكسوتان ساري.

5- عضو هيات رئيسه فوتبال شهرستان ساري.

6- عضو بسيج ورزش استان مازندران .

7- مشاور فرهنگي هيات كشتي استان مازندران.

8- رئيس هيات بسكتبال شهرستان ساري.

9- سرپرست تيم اعزامي ورزش هاي رزمي به تورنمت بين المللي كشور آذربايجان (باكو).

10- رئيس و عضو هيات مديره باشگاه فرهنگي ورزشي شهرداري ساري.

11- رئيس هيات مديره تيم فوتسال شهروند ساري.

 و) سوابق پژوهشي و تحقيقاتي

1- كتاب

الف) كتاب هاي چاپ شده

1- قواعد عربي ، ساري- انتشارات شلفين- چاپ اول 1378)

2- آشنايي با قرآن كريم.، (ساري- انتشارات شلفين- چاپ اول 1385- چاپ سوم 1387)

3- آموزش روخواني و روان­خواني قرآن كريم (ساري - انتشارات شلفين- چاپ ششم 1384)

4- آشنايي با قرائت قرآن كريم. (ساري – انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري – چاپ اول 1388)

5- كليات ابواب فقه (عقود) . (ساري – انتشارات آواي مسيح – چاپ اول 1389)

6- تاريخ محلات شهر ساري – (ساري - انتشارات آواي مسيح – چاپ اول و چاپ دوم 1390)

7- اديان در مواجهه با مدرنيته ، به دو زبان فارسي و انگليسي – (ساري -  انتشارات آواي مسيح – چاپ اول 1390)

8- آشنايي با قرائت قرآن كريم- ( تهران – انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي – پژوهشكده قرآن و عترت- چاپ اول 1389(

 

 ب) كتاب هاي در دست چاپ

 1- عرف در فقه و حقوق .

2- حجاب در اديان الهي .

 

2- طرح پژوهشي

الف) طرح پژوهشي انجام شده

1- عرف و نقش آن در فقه و حقوق.(مجري طرح) 28/12/1381 – 7500000 ريال

2- بررسي عوامل مؤثر برافزايش كيفيت درس­ آشنايي با قرآن دردانشگاههاي آزاد اسلامي مازندران.    (مجري طرح) - 1/3/1387 – 29500000  ريال

3- فقه و جلوه­هاي آن در ادب فارسي.(مجري طرح) 24/8/1389 – 29990000  ريال

ب) طرح پژوهشي در دست انجام

1- آثار شبهه در حقوق جزايي اسلام.(همكارطرح) –14/9/1389 – 57500000  ريال

 

3- مقالات

الف) مقالات مربوط به همايش ها

1-     همايش هاي  بين المللي

         1-1 (داخل كشور)

1) ارايه مقاله در بيست و ششمين دوره مسابقات بين المللي قرائت و تفسير قرآن كريم تحت عنوان «گسترش مفهوم اسراف از اخلاق به فقه». (چاپ در مجموعه مقالات- تهران ، تابستان 88)

          1-2  (خارج كشور)

a- International seminar on Qiraat and QURRA(29-30th October 2010) by title:

           Effect of reading Quran on Arabic language(چاپ در مجموعه مقالات به اتفاق سيدي)  

 

 b- International seminar on Qiraat and QURRA(29-30 th October 2010) by title:

     The Relationship and Influence of Quran Qiraat on Islamic Jurisprudence

                                                        (چاپ در مجموعه مقالات).

C - Chaning gods Between religion and every day life the 2010 international           conference 9-11 september

         در تورينو ايتاليا كه متاسفانه به علت دير آماده شدن ويزا موفق به حضور در آن جا نشدم.

 

d- ارايه مقاله در همايش بين المللي مقام ابو محمود خجندي در رشد علوم دقيق -كشور تاجيكستان(22 اكتبر 2010) با عنوان" بازتاب خدمات فرهنگي سامانيان در شعر فارسي با محوريت ملك الشعراي بهار" ( چاپ در مجموعه مقالات).

 

2-  همايش هاي ملي

1 – ارايه مقاله در همايش ملي حجاب- دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري (اسفند82) با عنوان «بررسي تطبيقي حجاب در اسلام و ساير اديان الهي». (سخنراني وچاپ در مجموعه مقالات)

2- ارايه مقاله در كنفراس ملي تبيين علمي اصلاح الگوي مصرف- دانشگاه علم و صنعت بهشهر(اسفند88) با عنوان:«تعميم مفهوم اسراف از حوزه اخلاق به فقه گاهي در جهت فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف». (سخنراني وچاپ در مجموعه مقالات-به اتفاق سيدعلي سليلي)

3- ارايه مقاله در همايش ملي اصلاح الگوي مصرف از نگاه قرآن و سنت- واحد تهران مركزي (اسفند88) با عنوان:« اسراف تهديدي جدي فراروي مصرف بهينه» (چاپ در مجموعه مقالات- نويسنده اول: ابراهيم فلاح)

4- ارايه مقاله در همايش ملي بررسي چالش هاي امنيتي سواحل درياي خزر – دانشگاه مازندران (خرداد89) با عنوان « بررسي حقوقي مسائل خزري (رژيم- محيط زيست – مديريت سواحل)». (چاپ در مجموعه مقالات-به اتفاق سيدعلي سليلي و زين العابدين صفار)

5- ارايه مقاله درهمايش ملي بررسي چالش هاي امنيتي سواحل درياي خزر– دانشگاه مازندران(خرداد89) با عنوان « بررسي چالش هاي زيست محيطي ناشي از بالا آمدن سطح آب درياي مازندران». (پذيرش- نويسنده اول: سيدعلي سليلي)

6-ارايه مقاله در همايش ملي حجاب ، حسن برتر- دانشگاه مازندران- بابلسر (ارديبهشت 89) با عنوان : تفاوت زن و مرد در مساله حجاب. (سخنراني وچاپ در مجموعه مقالات- نويسنده اول: رعنا خليلي)

7- ارايه مقاله در همايش ملي حجاب ، حسن برتر- دانشگاه مازندران- بابلسر (ارديبهشت 89) با عنوان : حجاب و تلازم آن با عفاف. (چاپ در مجموعه مقالات- به اتفاق رعنا خليلي)

8- ارايه مقاله در همايش ملي حجاب ، حسن برتر- دانشگاه مازندران- بابلسر (ارديبهشت 89) با عنوان : روش نهادينه كردن حجاب در مدارس. (چاپ در مجموعه مقالات – به اتفاق محبوبه مسافر)

9- ارايه مقاله درهمايش ملي نقش زن در اصلاح الگوي مصرف نان –شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2 (اسفند88)باعنوان:نقش تاريخي زنان در كشاورزي و نان درباورهاوضرب المثل هاي بومي مازندران. (چاپ در مجموعه مقالات- نويسنده اول: علي رمضاني)

10- ارايه مقاله در همايش ملي فقه و مسائل مستحدثه – دانشگاه پيام نور مازندران ( 12/8/ 89) با عنوان " احكام فقهي جنابت بر جنين" ( چاپ در مجموعه مقالات- به اتفاق سيده رقيه سيدي)

11- ارايه مقاله در همايش ملي ارايه رويكردهاي نوين در پرستاري و مامايي- واحد ساري( 6/10/ 89) با عنوان " پرستار و جايگاه آن در آموزه هاي ديني"( چاپ در مجموعه مقالات و ارايه به صورت پوستر- به اتفاق: سيده رقيه سيدي)

12- ارايه مقاله در كنفرانس ملي نماز ، نياز و بهداشت رواني - واحد علي آباد كتول (آبان 89) با عنوان       « بررسي اثرات روان شناختي نماز و دعا بر خودسازي دانشجويان» (چاپ در مجموعه مقالات- به اتفاق محمدرضا صادقي)

13- ارايه مقاله در همايش ملي نقش امر به معروف در سلامت اقتصادي - دانشگاه هرمزگان(آذر 89) با عنوان « عوامل تاثير گذار در امر به معروف و نهي از منكر در آثار استاد شهيد مرتضي مطهري(ره)» (چاپ در مجموعه مقالات- نويسنده اول: سيده رقيه سيدي

14- ارايه مقاله در كنگره ملي امام محمد باقر(ع) –اداره اوقاف مازندران –15/10/89 - با عنوان « نقش امام باقر در احياي فقه اسلامي»(چاپ در مجموعه مقالات-  به اتفاق: سيده رقيه سيدي)

15- ارايه مقاله در همايش ملي نماز و تحولات فردي- دانشگاه آزاد اسلامي سوادكوه-10/12/89-با عنوان: «تاثير نماز جمعه و جماعات در ارتقاي فرد» (چاپ در مجموعه مقالات- به اتفاق سيده رقيه سيدي)

16- ارايه مقاله در همايش ملي نماز و تحولات فردي- دانشگاه آزاد اسلامي سوادكوه-10/12/89-با عنوان: «امنيت روحي و جسمي در سايه نماز» (چاپ در مجموعه مقالات – به اتفاق ...دهبندي)

17- ارايه مقاله در همايش ملي بهداشت رواني دانشجويان _ دانشگاه آزاد اسلامي قوچان -13و14/2/90- با عنوان :

« نقش مذهب بر سلامت روان در گستره عمر»(چاپ در مجموعه مقالات - به اتفاق ابراهيم محمديان و محمدرضاصادقي)

18- ارايه مقاله در همايش ملي عفاف، حجاب، امنيت فردي و اجتماعي - نيروي انتظامي استان خراسان شمالي – 6/9/90 – با عنوان: حجاب و عفاف و تلازم آن باسلامت رواني زن (چاپ در مجموعه مقالات)

19- ارايه مقاله در همايش ملي مديريت از منظر قرآن و عترت – دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن – 3/9/90 – با عنوان: نگرشي بر روش هاي مديريت پيامبر در جامعه (چاپ در مجموعه مقالات به صورت پوستر)

 

3- همايش هاي منطقه اي

 1 – ارايه مقاله در نخستين سمينار پژوهشي منطقه­اي (بهمن76 ) دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم­شهر. با عنوان «عرف» (سخنراني وچاپ در مجموعه مقالات)

2 – ارايه مقاله در همايش منطقه­اي بررسي راهكارهاي ارتقاء گرايش به نماز در واحد سوادكوه (مهر88) با عنوان «نماز و شيوه­هاي تعليم آن با استناد به آثار شاعران» (چاپ در مجموعه مقالات- به اتفاق سيد عسكري ابراهيمي)

3 - ارايه مقاله در همايش منطقه­اي بررسي راهكارهاي ارتقاء گرايش به نماز در واحد سوادكوه(مهر88) با عنوان «افزايش كيفيت درس آشنايي با قرآن و تاثير آن در قرائت نماز دانشجويان». (چاپ در مجموعه مقالات)

4- ارايه مقاله در همايش منطقه­اي بررسي راهكارهاي ارتقاء گرايش به نماز در واحد سوادكوه(مهر88) با عنوان «پژوهشي پيرامون اثرات اخلاقي و اجتماعي نماز». (چاپ در مجموعه مقالات-نويسنده اول: رمضان حسن زاده)

5- ارايه مقاله در همايش منطقه اي چشم انداز مازندران در افق 1404 در واحد سوادكوه(آبان88) باعنوان : « نقش فرهنگ در توسعه مازندران». (چاپ در مجموعه مقالات- به اتفاق علي رمضاني)

6- ارايه مقاله در همايش منطقه اي بررسي آسيب هاي اجتمايي- واحد نكا (بهمن88) با عنوان «راههاي پيشگيري از آسيب ها ي اجتماعي از منظر قرآن».(چاپ در مجموعه مقالات- نويسنده اول: سيداحمدميريان)

7- ارايه مقاله در همايش منطقه اي بررسي آسيب هاي اجتماعي- واحد نكا (بهمن88) با عنوان « سرقت ، آسيب جدي ، فراروي فرد و جامعه». (چاپ در مجموعه مقالات- به اتفاق عين الله مظلومي و هادي ابراهيمي)

8- ارايه مقاله در همايش منطقه اي علوم طبيعي و تسبيح خداوند در نظام آفرينش – واحد گچساران(اسفند88) با عنوان : «تسبيح هوشمندانه موجودات از منظر قرآن». (چاپ در مجموعه مقالات- نويسنده اول: سيداحمد ميريان)

9- ارايه مقاله در همايش منطقه اي خانواده پژوهي (سلامت خانواده) – واحد آستارا (19/12/88) با عنوان: «مشكلات ناشي ازتعدد زوجات». (چاپ در مجموعه مقالات – به اتفاق عين الله مظلومي و هادي ابراهيمي)

10- ارايه مقاله در همايش منطقه اي سيره معصومين در استفاده صحيح از نعمت هاي الهي – واحد فيروز آباد(اسفند88) با عنوان :« قرآن و سيره معصومين در اجتناب از انواع اسراف».  (چاپ در مجموعه مقالات – به اتفاق عين الله مظلومي و مجتبي اسفندياري)

11-ارايه مقاله در همايش منطقه اي سيره معصومين در استفاده صحيح از نعمت هاي الهي- واحد فيروزآباد(اسفند88) با عنوان : « فرهنگ مصرف در مكتب معصومين ». (چاپ در مجموعه مقالات به اتفاق حسين خشنود)

12- ارايه مقاله در همايش منطقه اي الگو هاي مصرف منابع انساني از ديدگاه قرآن و حديث – واحد چالوس- (خرداد89) با عنوان: اصلاح الگوي مصرف، راهكاري براي بهبود رفتار اقتصادي. (چاپ در مجموعه مقالات – به اتفاق سيد علي سليلي)

13- ارايه مقاله درهمايش منطقه اي الگو هاي مصرف منابع انساني از ديدگاه قرآن و حديث – واحد چالوس(خرداد89) با عنوان:رعايت الگوي مصرف وارتباط آن باسرنوشت انسان ازمنظر قرآن وحديث. (چاپ در مجموعه مقالات – به اتفاق رمضانعلي دهبندي و علي رمضاني)

14- ارايه مقاله در همايش منطقه اي قرآن ، عترت و بصيرت - دانشگاه آزاد اسلامي سوادكوه(6/10/89) با عنوان« اخلاق اقتصادي و ارتباط آن با همت مضاعف و كار مضاعف در آموزه هاي ديني» (چاپ در مجموعه مقالات- به اتفاق: سيده رقيه سيدي)

15- ارايه مقاله در همايش منطقه اي تجلي نماز و نيايش در شعر شاعران ايران زمين – دانشگاه آزاد اسلامي جويبار -22/10/89 – با عنوان «جلوه هايي از نماز در ادب فارسي» (چاپ در مجموعه مقالات- به اتفاق محمدرضا صادقي)

16- ارايه مقاله در همايش منطقه اي تجلي نماز و نيايش در شعر شاعران ايران زمين – دانشگاه آزاد اسلامي جويبار -22/10/89 – با عنوان «نماز در بيان قرآن و شعر شاعران» (چاپ در مجموعه مقالات- نويسنده اول: قاسم رضايي)

17- ارايه مقاله در همايش منطقه اي ضرورت همت مضاعف و كار مضاعف در تحقق اهداف سند چشم انداز كشور– دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه 17 /12/89 با عنوان:« راهكارهاي ايجاد همت مضاعف و كار مضاعف» ( چاپ در مجموعه مقالات - به اتفاق سيده رقيه سيدي)

18- ارايه مقاله در همايش منطقه اي نقش مازندران درفرهنگ و تمدن اسلام و ايران- دانشگاه آزاد اسلامي ساري-16/12/89 با عنوان: «بررسي وضعيت آموزش و نهاد هاي آموزشي طبرستان در قرون اوليه اسلامي» (چاپ در مجموعه مقالات)

19- ارايه مقاله در همايش منطقه اي برق و كامپيوتر – دانشگاه آزاد اسلامي نكا – 15/12/89 با عنوان: « بررسي فناوري اطلاعات بر گسترش علوم اسلامي» (چاپ در مجموعه مقالات-به اتفاق علي داد)

20- ارايه مقاله در همايش منطقه اي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور – آذر 1390 – با عنوان:« اصول مديريت اسلامي از ديدگاه نهج البلاغه و تطبيق آن با مديريت مدرن» ( چاپ در مجموعه مقالات – نفر اول: ابوالقاسم بريماني- نفر سوم: رضا طاهري)

 

ب) مقالات مربوط به مجلات علمي پژوهشي

1- (داخل كشور)

1-1 – چاپ شده

الف) بررسي تطبيقي مجازات هاي بدني در قرآن و عهد قديم (فصل نامه علمي پژوهشي فقه و حقوق اسلامي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل سال ششم-شماره19-بهار89) (نويسنده اول:سيداحمد ميريان)

ب) بررسي فقهي مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر( فصل نامه علمي پژوهشي فقه و حقوق اسلامي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل-سال ششم-شماره 22 ) (به اتفاق سيد علي سليلي)

      ج) مشاركت اجتماعي زنان از ديدگاه كتاب، سنت و فقه اسلامي - فصلنامه علمي – پژوهشي جامعه شناسي زنان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت – سال دوم – شماره اول – بهار 90  (به اتفاق سيده رقيه سيدي)

 

1-2 – درحال چاپ

الف)  نگاهي به حقوق مالي و غير مالي زن از منظر قرآن و روايات (مجله علمي تخصصي فصلنامه پژوهشي علوم انساني (الهيات و حقوق )دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد ( به اتفاق سيده رقيه سيدي)

ب)  رابطه حقوق شوهر با مشاركت اجتماعي زنان در فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر( در دست داوري).

ج) عرصه هاي اجتماعي زنان از منظر روايات در فصلنامه علمي تخصصي زلال هدايت – قم – ( نويسنده اول:سيده رقيه سيدي) ( در دست چاپ)

2- (خارج كشور)

الف) خصوصيات كلي سيستم جاي نام هاي مازندران ( چاپ در مجله علمي پژوهشي orientalia شماره 10 ، وابسته به شوراي علمي پژوهشي دانشكده شرق شناسي دانشگاه دولتي ارمنستان - 2010).

ب‌)   واژه ساري در سفرنامه ها (چاپ در مجله پيام دانشجو - دانشگاه دولتي تاجيكستان- شماره 3- اكتبر 2010).

ج‌)   ذخيره لغوي زبان مازندران در سيستم جاي نام هاي ساري (چاپ در مجله علمي پژوهشي orientalia شماره 11 ، وابسته به شوراي علمي پژوهشي دانشكده شرق شناسي دانشگاه دولتي ارمنستان - 2010).

د‌)   جاي نام هاي برگرفته از اسامي اقوام در ساري  (چاپ در مجله علمي پژوهشي orientalia شماره 12 ، وابسته به شوراي علمي پژوهشي دانشكده شرق شناسي دانشگاه دولتي ارمنستان - 2010)

 

ج - مقالات مربوط به مجلات isi

1-      چاپ شده

1-1) واژه شهر ساري در طول تاريخ – ساري

sari city terminology during history

american journal of scientific research issn 1450-223x Issue 14 2011 pp.33-39

1-2) خانواده در انديشه ديني – نكا – احمدي و سيدي

Family religious thought

Middle- east journal of scientific research 8(3) : 682-687, 2011 issn 1990-9233

1-3) مشتركات معنوي زن و مرد  - نكا – احمدي و سيدي

Spiritual subscriptions of men and women in religious teachings

Middle- east journal of scientific research 8(4) : 783-788, 2011 issn 1990-9233

 

1-4) حقوق بشر و چالش هاي آن - ساري

human rights and its challenges

American journal of scientific research – issn 1450 -223x issue (2011) pp.6-11  

 

1-5) بررسي آثار مشكلات جنسي در حقوق خانواده – نكا

effects of sexuall problems in family law

American journal of scientific research – issn 1450 -223x issue (2011) pp.6-11

1-6) خانواده و نقش آن در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي- نكا - احمدي و باقري

family and its role in the prevention of social patho logies

Australian jurnal of basic and applied science 5(10)2011 issn 1991- 8178   

1-7) اضطرار و ضمان ناشي از آن- جويبار – احمدي و رضايي

Personal Bond of Emergency

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 3100-3106, 2011-

ISSN 1991-8178

1-8) بررسي فقهي و حقوقي حضانت فرزند- ساري - احمدي و داودي

A study of jurisprudential and juridical principles of child custody

            Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11): 1089-1092, 2011    ISSN1991-8178                                                                                             

1-9) حقوق زندانيان در فقه و قوانين ايران- ساري - عربيان و احمدي

the rights of personers in islsmic jurisprudence and in principles of iran       

archives des sciences – vol65 – no 8 aug 2012 – p 451-458 – issn 1661 – 464x 

1-10) رابطه حقوق شوهر با مشاركت اجتماعي زنان.- جويبار – احمدي و رضايي

Relationship with the Husband's Rights and Social Participation of Women

 

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10): 1030-1036, 2011 ISSN 1991-8178

1-11) وظايف زن و مرد از ديدگاه فقه و حقوق – ساري

Law and duties of men and women of vision

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11): 1074-1076, 2011    ISSN1991-8178                                                                                             

1-12) خانواده و آسيب هاي اجتماعي – نكا

Family and health

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(8): 969-975 , 2011       ISSN1991-8178                                                                                             

1-13)      بررسي حقوق هسته اي – نكا – احمدي و باقري

 

Investigation Insurance Laws of Nuclear

 

Australian Journal of Basic and Applied Sciences,5(8):907 – 912, 2011

ISSN1991-8178                                                                                       

                                                                                        

2- درحال چاپ

الف)......................

ب)........................

4- سخنراني هاي علمي

ب) سخنراني علمي در هفته پژوهش با عنوان « تحليل پيرامون جن» - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.

ج) سخنراني علمي در هفته پژوهش با عنوان « مقام و منزلت علم و عالم از ديدگاه اسلام» - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.

د) سخنراني در محافل و مجالس شهر و استان پيرامون مسائل اخلاقي و اجتماعي.

ه) اجراي برنامه در صدا و سيماي مر كز مازندران به عنوان كارشناس و كارشناس مجري در برنامه هاي اخلاقي و اجتماعي : عارفانه ، قرآن و زندگي و ...

5- كارگاه هاي آموزشي

5-1)تدريس

الف) كارگاه آموزشي« روان خواني و مفاهيم قرآن كريم» به مدت 18 ساعت در ماه رمضان سال 1389 در واحد ساري.

ب) دوره آموزشي كوتاه مدت ويژه كاركنان – روخواني قرآن با لهجه عربي و الفاظ صحيح نماز – به مدت 16 ساعت 15 و 16 مرداد 1390 در واحد نكا.

ج) دوره آموزشي كوتاه مدت ويژه كاركنان – ترتيل خواني و تجويد قرآن – به مدت 32 ساعت – 24 الي 27 مرداد 1390 در واحد نكا.

د)    ساري – ماه رمضان بعدا نوشته شود

5-2) تحصيل

الف) شركت در كارگاه آموزشي « آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي» به مدت 8 ساعت در تاريخ 21/11/87 در واحد ساري.

ب) شركت در كارگاه« روش تدريس پيشرفته» به مدت 24 ساعت در تاريخ 10و 11/11/88 در واحد ساري.

ج) شركت دركارگاه «روش شناسي تحقيق».به مدت3روز در تاريخ 28 و 29 و30 /4/1382 در واحد ساري.

د) شركت در كارگاه آموزشي « روش تدريس و ارزيابي» به مدت 2 روز در تاريخ 15 و 16 شهريور 1377 در واحد ساري.

ه) شركت در كارگاه آموزشي « بهينه سازي روابط استاد و دانشجو» به مدت 12 ساعت در تاريخ 20/3/88 واحد ساري.

و) شركت در كارگاه آموزشي «آشنايي با اصول ترجمه» به مدت32 ساعت در تاريخ 26 الي 27/7/88 در واحد ساري.

ز) تدريس در ح) شركت در كارگاه «آموزش تدوين برنامه درسي » به مدت 24 ساعت در تاريخ 5و6/8/89 در واحد ساري ( مدرس دوره پروفسور قورچيان).

ط) شركت در كارگاه« چگونه از يك متن اطلاعات علمي استخراج كنيم» به مدت 8 ساعت در تاريخ 24/6/98 در واحد نكا

ي) شركت در كارگاه «نحوه نگارش cv» به مدت 8 ساعت در تاريخ 18/8/89 در واحد نكا.

ك) شركت در كارگاه « دوره تخصصي فضاي سبز در همايش عرقگيري بهار نارنج» به مدت 8 ساعت در تاريخ21/2/1391 در شهرداري ساري.

6) پايان نامه ها

الف) استاد راهنما

1- اضطرار و ضمان ناشي از آن – دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل – 10/7/ 89 – علي اكبر داوودي- نمره 5/17 – مشاور: سيد علي هاشمي – داور: دكتر سيد عسگري حسيني مقدم

2- بررسي استهزاء از منظر قرآن و روايات - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري – 31/6/ 89 – معصومه برزگر- نمره 75/17 – مشاور: سيد احمد ميريان – داور: دكتر عين الله مظلومي

3- حقوق مالي زن از منظر قرآن و روايات - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري – 30/6/ 89 –   خديجه ندايي – نمره 17- مشاور: دكتر زينب السادات حسيني – داور: دكتر سيد احمد ميريان

4- حقوق و تكاليف متقابل زوجين از منظر قرآن و روايات – دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري – 23/11/90  نقي عاليشاه – نمره 75/17- مشاور دكتر عباس اشرفي – داور: دكتر سيد احمد ميريان

5- توفيق و سلب توفيق از منظر قرآن كريم – دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري –30/6/90  مريم رحماني – نمره 17 – مشاور:دكترعين الله مظلومي – داور: دكتر حميد محمد قاسمي

ب) استاد مشاور

1- انضباط اجتماعي از منظر آيات و روايات – دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري – نوروز علي بنار( در حال دفاع)

2- امنيت از منظر قرآن و روايات – دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري – 27/6/89– حوري نوروزي – نمره 17 – راهنما: دكتر ابراهيم فلاح – داور: دكتر سيد احمد ميريان

3- جهت گيري هاي اخلاقي در آيات الاحكام (عبادي) دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري – 30/6/ 89 – سيد زمان ساداتي – نمره 17 – راهنما: دكتر رمضانعلي تقي زاده – داور: دكتر سيد احمد ميريان

4- بصيرت از منظر قرآن و روايات - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري – 30/6/ 89 – محسن يزدانيان – نمره 17 – راهنما: دكتر عين الله مظلومي – داور: دكتر ابراهيم فلاح

5- بررسي روش هاي موثر در تربيت ديني از منظر قرآن و روايات – دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري- ..........- بي بي فاطمه موسوي - ........... – راهنما: دكتر غلامرضا منتظري – داور:.......

ج) استاد داور

1- بررسي تطبيقي شادي و نشاط در قرآن و عهدين - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري – 31/6/ 89 – سوسن براري- نمره 75/17 – راهنما دكتر عباس اشرفي – مشاور: دكتر سيد احمد ميريان

2- شاخصه هاي زندگي مطلوب از منظر قرآن و روايات- دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري – 15/6/89 – جعفر فرجي - نمره 75/17- راهنما: دكتر سيد احمد ميريان – مشاور: دكتر حميد محمد قاسمي

3- قوم و قوميت گرايي در قرآن و حديث - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري –27/6/89 – سيد ابوالقاسم پرواسي- نمره 17 – راهنما: دكتر عباس اشرفي – مشاور: دكتر رمضان مهدوي

4- همزيستي مساتمت آميز از منظر قرآن كريم - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري – 31/6/89– بنفشه مفيدي – نمره 75/17- راهنما: دكتر سيد احمد ميريان – مشاور: دكتر عين الله مظلومي

5- .............. – دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل - سليلي - .....    – نمره .... –

7)كميته علمي همايش ها

الف)عضو كميته علمي همايش منطقه اي قرآن ، عترت و بصيرت در دانشگاه ازاد اسلامي واحد سوادكوه- 6/10/89 و داوري چهار مقاله علمي

8) داوري مقالات علمي پژوهشي

الف) فصلنامه علمي پژوهشي فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه ازاد اسلامي بابل – مقاله : اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن – كد 457

ب) فصلنامه علمي پژوهشي فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه ازاد اسلامي بابل – مقاله : تعارض اشتغال زن با حقوق زوج ازنظرحقوق مدني و فقه اماميه – كد772

 

  

 

 


Resume

 

First Name: Seyyed Mehdi

Last Name: Ahmadi

Educational Degree: Post-graduate student for PHD studies

Major: Islamic Law and Jurisprudence

Position: Faculty member of Islamic Azad University, Sari Branch & president of Islamic Azad University, Neka Branch

Nationality: Iran

Religion: Islam

Address: Mahdia Building, Bahar District, Khazar Boulevard, Sari, Mazandaran, Iran

Post Code: 48177-94993

Phone Number: +989111513231, +981513114335

Gmail Address: dr.ahmadi4545@gmail.com

 

My Scientific and Educational Background : I have a substitute PH.D degree (Daneshvari Degree) in Islamic Law and Jurisdiction with the GPA of 17.87 from Iran. I am also a senior post-graduate student of Eastern Studies ( Sharghshenasi ) in Armenia State University. I am a member of the faculty in Sari Azad University with a 17- year educational background. I was the head of Islamic Law and Jurisdiction department, and educational and student assistant in Humanities Faculty and now I am the chancellor of Islamic Azad University in Neka. I am also a member of Research and Cultural Counsel of University.

 

My Research Background a- I have published 7 books in the field of Quran, Arabic, Jurisdiction, Law and Iranian Studies b- I have accomplished 3 research projects on Common Law, Quran and Jurisdiction aspects in Persian Literature c- I have presented 22 essays in local, national and international seminars and conferences d- I have presented 3 essays in scientific-research journals inside and outside country e- I have also presented scientific lectures in universities and different scientific circles f- I have participated in different educational and research workshops.

 

1394/08/05 تاریخ:
9570 تعداد بازدید:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.5 تعداد کل امتیازها:4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 1
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal