رویداد ها

پاکسازی پناهگاه حیات وحش سمسکنده (جاده اسپورز) به مناسبت روز جهانی زمین پاک
فراخوان مسابقه عکاسی با عنوان تپش(تفکیک پسماند شهر)
زباله الکترونیکی
تولید زباله کمتر
کم حجم سازی پسماند
از قاشق و چنگال پلاستیکی استفاده نکنید !
رادیو شهروند
شهروند خبرنگار
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید