تبريك روز مهندس تبريك روز مهندس
تقدير مهندس اميد ذاكري شهردار منطقه از مهندسين منطقه با اهداي گل و لوح تقدير
1395/12/07
بمناسبت فرا رسيدن روز مهندس بمناسبت فرا رسيدن روز مهندس
مهندس اميد ذاكري شهردار منطقه دو ضمن تبريك فرا رسيدن روز مهندس پيامي را منتشر كرد ، متن پيام بدين شرح مي باشد :
1395/12/04
مردان خستگي ناپذير مردان خستگي ناپذير
گفتگو با آقاي سعيد اكبري
1395/12/03
زيباسازان بي ادعا زيباسازان بي ادعا
گفتگو با سيد صابر سيدي
1395/11/30
معاونتي جديد براي مناطق معاونتي جديد براي مناطق
مهندس مهدي كرمي بعنوان معاون فني شهرداري منطقه 2 منصوب گرديد
1395/11/30
پيام تبريك پيام تبريك
پيام تبريك اميد ذاكري شهردار منطقه 2 به مناسبت انتخابات نظام مهندسي
1395/11/30
اجراي بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها اجراي بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها
بررسي و شناسايي بافت هاي فرسوده و اتخاذ تدابير ايمني
1395/11/26
ادامه عمليات پياده رو سازي در منطقه دو ادامه عمليات پياده رو سازي در منطقه دو
شهرداري منطقه دو با مناسب سازي پياده روهاي منطقه به استقبال سال جديد مي رود
1395/11/25
تشريح گوشه اي از فعاليت واحد نوسازي منطقه دو تشريح گوشه اي از فعاليت واحد نوسازي منطقه دو
كد نوسازي نقطه اي براي آغاز
1395/11/24
واحد سيار انتقال خون در منطقه دو واحد سيار انتقال خون در منطقه دو
ترويج فرهنگ انسان دوستي
1395/11/24
1 
Powered by DorsaPortal