نگاهي متفاوت به واحدي كه اگر نباشد ... ! نگاهي متفاوت به واحدي كه اگر نباشد ... !
خدمت در راستاي مديريت شهري
1395/10/29
 تلاش براي بهبود عبور و مرور در سطح منطقه تلاش براي بهبود عبور و مرور در سطح منطقه
راهكارهاي دفتر فني منطقه دو در رفع مشكل ترافيك شهري
1395/10/28
پيگيري كارگروه مطالبات شهرداري منطقه دو پيگيري كارگروه مطالبات شهرداري منطقه دو
اداره درآمد رابط دوسويه ميان شهروندان و تيم مديريت شهري
1395/10/27
گزارشي از عمليات اجرايي پرسنل واحد زيبا سازي در اعياد و مناسبتها گزارشي از عمليات اجرايي پرسنل واحد زيبا سازي در اعياد و مناسبتها
به روايت تصوير
1395/10/22
انالله و انا اليه راجعون انالله و انا اليه راجعون
پيام تسليت بمناسبت درگذشت عالم انقلابي حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني
1395/10/20
بازديد مدير روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري ساري مهندس ياسر رضازاده از شهرداري منطقه 2 بازديد مدير روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري ساري مهندس ياسر رضازاده از شهرداري منطقه 2
نشست صميمانه با پرسنل روابط عمومي شهرداري منطقه دو
1395/10/19
نگاهي به بازار امامزاده يحيي و كوچه بازار روز نگاهي به بازار امامزاده يحيي و كوچه بازار روز
برقراري نظم براي كاسبان و دستفروشان امامزاده يحيي
1395/10/16
جلسه دور انديشي و پيگيري سامانه 137 با واحدهاي مرتبط جلسه دور انديشي و پيگيري سامانه 137 با واحدهاي مرتبط
موضوعات و مسائل مرتبط با سامانه 137
1395/10/14
آغاز عمليات بازگشايي خيابان وصال 12 آغاز عمليات بازگشايي خيابان وصال 12
به روايت تصوير
1395/10/02
مراسم تجليل و تقدير از بازنشستگي  جناب آقاي اسماعيل كياسر مشهدي توسط  مهندس اميد ذاكري شهردار محترم منطقه دو  مراسم تجليل و تقدير از بازنشستگي جناب آقاي اسماعيل كياسر مشهدي توسط مهندس اميد ذاكري شهردار محترم منطقه دو
به روايت تصوير
1395/10/01
1 
Powered by DorsaPortal