30 دی 1396

 

 

 

یاسر رضازاده

مدیر روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری ساری

 کارشناس ارشد علوم ارتباطات

 

* آدرس دفتر کار: ساری، بلوار آزادی، عمارت شهرداری، اداره روابط عمومی و اموربین الملل

* تلفن تماس: 01133516030

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

 شماره تماس

 

1

فهیمه خبیر

مسئول دفتر

33516030

 

2

نیما باقرپور

رسانه و مطبوعات

33516117

 

3

آتنا رامتین

رسانه و مطبوعات

33516119

 

4

محمّدجواد دیّانی

رسانه و خبر

 33516119 

5

شروین وطنی

 

 33516116 

6

سید حسین موسوی

تبلیغات

 33358612 

7

علی دادگر

سمعی و بصری

 33516116 

8

علی زاهدی

امور اداری

 33516126 

9

نیلوفر نامنی

ارتباطات

 33516117 
     

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید