1 آبان 1398

 

 

 

 

درگاه های ارتباطی با سازمان مديريت پسماند شهرداری ساری

    پست الکترونیک :

pasmand@saricity.ir
   info@pasmandmail.ir
Pr@pasmandmail.ir

***************************

 

آدرس سازمان :

ساري ، بلوار پاسداران، خیابان ارم، کیلومتر دو

 

********************************

شماره تماس: 

۶ -۰۱۱۳۳۳۴۵۲۹۴

شماره های داخلی سازمان :

دفتر مدیرعامل  عدد 1

اداری مالی عدد 2

 فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی عدد 3

آموزش عدد 4

 فنی و طرح تپش عدد 5

درآمد عدد 6

فکس سازمان عدد 7

امور مالی عدد 8

دبیرخانه عدد 9

***************************

کدپستی سازمان:

  ۴۸۱۵۸-۹۴۸۲۲

 ******************************

شماره های ضروری سازمان

کارتن پلاست (سطل های مخصوص کاغذ ) - باکس های خاک و نخاله ( بازوغلتان )

" جهت دریافت کارتن پلاست می بایست از ارگان مربوطه به سازمان مدیریت پسماند نامه درخواستی ارسال شود "

شماره تماس جهت هماهنگی دریافت کارتن پلاست و باکس های خاک و نخاله ( بازوغلتان )

01133202122

   01133345294   داخلی 5

0911-824-2091

 

***********************

شهروندان محترم ساروی در خصوص پرداخت قبوض بهای خدمات شهری به نکات زیر توجه داشته باشید :

 

* شهروندان برای پرداخت قبوض به شهرداری منطقه سکونت یا سازمان مدیریت پسماند مراجعه کنند.

* شهروندانی که قبوض هزینه خدمات شهری خود را به موقع پرداخت کنند شامل تخفیف خوش حسابی خواهند شد.

*افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی یک واحد مسکونی که قبض هزینه خدمات به نام شخص بوده، همراه با کارت تحت پوشش معاف خواهند شد.

*ملک هایی که مورد استفاده نمی باشد و یا خالی از سکنه بوده، در هنگام پرداخت قبوض باید پرینت برق را برای اثبات این موضوع به همراه خود بیاورند.

*املاک دارای مستاجر می بایست در پایان هر سال هزینه خدمات شهری ملک را تسویه حساب نمایند....

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید